cpHomeBreadcrumb / /Jongerencoach

Jongerencoach

 • cpCertificationDiploma
 • cpHomeCourseType
 • 3-6 cpLessonsMultiple
 • Centrum Voor Afstandsonderwijs
439.00

Jongerencoach, cpProfessionWithFuture

De pubertijd is een ingewikkelde periode voor heel wat jongeren. Naast hormonale en lichamelijke veranderingen, krijgen pubers plots ook te maken met social media, studiekeuzes, faalangst, pesten, verliefdheid, alcohol,… Die emoties en ervaringen kunnen hen soms even wat teveel worden. Gelukkig kan jij hen als Jongerencoach in deze fase van hun leven bijstaan.

Tijdens de opleiding leer je je verplaatsen in het hoofd van adolescenten. Je helpt je hen door verwarrende of moeilijke momenten heen en geeft advies om beter met hun problemen om te gaan. Zo zorg je ervoor dat ze vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Ideaal voor leerkrachten, hulpverleners en coaches, maar ook ouders, grootouders of pleeggezinnen zullen veel van deze studie opsteken!

cpWouldYouCaps
 • jongeren helpen omgaan met een snel veranderende leefwereld
 • leerkrachten of ouders bijscholen over kinderen in de puberteit
 • je specialiseren in communicatie met jongeren
 • thuis studeren op je eigen tempo, met oog voor je werk, gezin en hobby's
Jongerencoach
 • cpCertificationDiploma
 • cpHomeCourseType
 • 3-6 cpLessonsMultiple
 • 439.00
cpProgram Jongerencoach
Jongerencoach online cursus
cpCourseContent
 • Wat is Jongerencoaching?
 • Specifieke coachingstechnieken
 • Communiceren met jongeren & jongerenpsychologie
 • De leefwereld van pubers
 • Hormonale veranderingen & seksualiteit
 • De schoolomgeving & pestgedrag
 • Wat is mijn rol als Coach?
 • Omgaan met ADHD – ADD & HSP – Hoogsensitiviteit
 • Omgaan met Hoogbegaafdheid
 • Respectvol omgaan met je cliënten
 • Actief leren luisteren
 • Een individueel coachingstraject opstellen
 • Jongeren met een beperking of leerachterstand
cpSkillsAndSkills
 • Een respectvol en open intakegesprek kunnen houden met een jongvolwassene
 • Effectief de problemen van je klant kunnen opsporen en praktische oplossingen kunnen aanreiken
 • Een volledig coachingtraject succesvol met je klant kunnen doorlopen
cpFutureOpportunities
 • Jongerencoach
 • Life Coach (Specialisatie Jongerencoaching)
 • Kindercoach (Specialisatie Jongerencoaching)
 • HSP-Coach / ADHD Coach (Specialisatie Jongerencoaching)
 • Je eigen Coachingpraktijk (Specialisatie Jongerencoaching)
 • Workshops geven

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Je geniet van voordelig inschrijvingsgeld omdat je gebruik kan maken van opleidingscheques en de kmo-portefeuille. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.