cpHomeBreadcrumb / Evenwichtig Leven /Yamas Niyames: het fundament van het yogapad

Yamas Niyames: het fundament van het yogapad

 • cpCertificationAttestation
 • cpGroupCourseType
 • 1 cpLessonsPer 7 cpHoursPerClass
 • Centrum Voor Avondonderwijs
330.00

Yoga-instructeur, cpProfessionWithFuture

Yoga is veel meer dan een reeks houdingen en een beetje meditatie. Het stamt vanuit een eeuwenoude traditie waarin het lichaam en de geest intrinsiek verbonden zijn met elkaar en waarbij de levenswijze van de persoon deze band naar een hoger niveau tilt. Door te leven volgens de normen en waarden van het yogapad, kan men zelfs een spirituele beleving ervaren.

Vele yogi hebben reeds getuigd over de invloed van yoga ver buiten de sessies en de mat. Het brengt niet alleen rust in je lichaam en je hoofd, maar promoot ook een dieper begrip van de wereld rondom en de samenleving. Een mindset waar veel van je klanten bewust of onbewust naar op zoek zijn. Bijgevolg is deze opleiding een must voor elke professionele yogadocent en een meerwaarde voor elke praktijk en elke yogasessie.
cpWouldYouCaps
 • je klanten een volledige ervaring geven door ook de oorsprong van yoga te onderwijzen
 • de betekenis achter de verschillende asana's, flows en yoga in het algemeen kennen
 • weten waaruit de 5 Yamas en 5 Niyames bestaan waarop yoga gebaseerd is
 • je morele code en je leven als yogadocent volgens deze normen en waarden leiden
 • deze normen en waarden correct doorgeven aan je klanten
Yamas Niyames: het fundament van het yogapad
 • cpCertificationAttestation
 • cpGroupCourseType
 • 1 cpLessonsPer 7 cpHoursPerClass
 • 330.00
cpProgram Yamas Niyames: het fundament van het yogapad
Yamas Niyames: het fundament van het yogapad avondschool
cpCourseContent
 • De oorsprong van Yoga
 • De belangrijkste asana's in yoga
 • De normen en waarden voor een waardig leven
 • De werking van yoga in de dagelijkse praktijk
 • Balans op en naast de mat
 • De geschiedenis van yoga integreren in je yogalessen
 • Starten als zelfstandige
Volwassenenonderwijs Yamas Niyames: het fundament van het yogapad
cpSkillsAndSkills
 • Een grondige kennis van de yogatraditie kunnen doorgeven aan je klanten.
 • De essentie van yoga en de vele voordelen kunnen overbrengen in je lessen.
 • De verschillende stromingen en asana's grondig onder de knie kunnen hebben.
Yamas Niyames: het fundament van het yogapad volwassenenonderwijs
cpFutureOpportunities
 • Zelfstandig yoga-instructeur
 • Yoga-instructeur in een wellnesscentrum
 • Yogadocent
 • Bied yogamomenten aan via populaire deeleconomiesites

cpStartingDatesGroupCourse Yamas Niyames: het fundament van het yogapad

courseNameLabel lessonDayfirstLessonlastLessoncityStartdataallLessons
cpTeachers Yamas Niyames: het fundament van het yogapad

cpPracticalInfo

De opleiding Yamas Niyames: het fundament van het yogapad bestaat uit 1 les die 7 uur duurt. Tijdens de les leer je alle kennis over de traditie van yoga. In het overzicht met de startdata van de opleiding Yamas Niyames: het fundament van het yogapad vind je per lessenreeks alle lesdagen terug.

cpClickHereForStartingDates

cpFinancialInfo

Het inschrijvingsgeld voor de les Yamas Niyames: het fundament van het yogapad bedraagt 330.00 euro. Dit bedrag omvat het uitgebreide lesboek, de professionele begeleiding van een ervaren yogadocent, het gebruik van het lokaal en het examen op het einde van je opleiding. Daarnaast krijg je ook toegang tot het online studentenplatform.

Yamas Niyames: het fundament van het yogapad
 • cpCertificationAttestation
 • cpGroupCourseType
 • 1 cpLessonsPer 7 cpHoursPerClass
 • 330.00

cpStartNewCarreer Yamas Niyames: het fundament van het yogapad. cpChooseQualityEducationWith Centrum Voor Avondonderwijs.

cpGoodToKnowAboutCourse Yamas Niyames: het fundament van het yogapad

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. De onderwijsinstelling voldoet aan de strenge kwaliteitsvereisten van ISO 9001:2015 en is ingeschreven in het Centrale Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

cpGroupUSP1
cpGroupUSP2
cpGroupUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

testimonial-picture
cpT1Name

cpT1Testimonial

testimonial-picture
cpT2Name

cpT2Testimonial

testimonial-picture
cpT3Name

cpT3Testimonial