Een thuisopleiding volgen met steun van de Vlaamse Overheid?  Dan kan!
Werknemers of eigenaars van een KMO kunnen een subsidie tot 30 percent krijgen op het lesgeld dankzij de KMO-Portefeuille van de Vlaamse Overheid (VLAIO).
 
Het Centrum Voor Afstandsonderwijs, onderdeel van Ondernemersschool bv is een geregistreerde dienstverlener ( DV.O226785 ) bij de Vlaamse Overheid (VLAIO)  in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor krijg jij als gevestigde onderneming of zelfstandige in Vlaanderen een subsidie op het inschrijvingsgeld (naargelang de grootte van jouw bedrijf) wanneer je een thuisopleiding volgt aan onze school. Daarnaast kan jouw onderneming de kosten van de opleiding nog in de boekhouding inbrengen.
 
Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de KMO-portefeuille!
 
Wat is een KMO-portefeuille?
De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor KMO’s in de vorm van een elektronisch betaalmiddel. Kleine en middelgrote bedrijven en mensen die een vrij beroep uitoefenen kunnen dit betaalmiddel gebruiken voor het bekostigen van opleidingen, advies bij ondernemen, internationaliseren of innoveren. De dienst die je hiermee betaalt, moet gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige functioneren van je onderneming.
 
Wie kan een beroep doen op de KMO-portefeuille?
Alle kleine en middelgrote bedrijven die zich gevestigd hebben in het Vlaams Gewest kunnen een beroep doen op de KMO-portefeuille. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf dat de subsidie aan wil vragen over een aanvaardbare hoofdactiviteit beschikt. Bedrijven binnen bepaalde sectoren (land- en tuinbouw, visserij, transport en bepaalde ondernemingen binnen de voedingssector) komen niet in aanmerking voor een KMO-portefeuille, omdat er voor hen andere steunmaatregelen gelden.
Je mag geen subsidie aanvragen voor een opleiding waarvoor je reeds bent ingeschreven of je reeds hebt betaald. 
 
Hoeveel subsidie krijg ik met een KMO-portefeuille?
Omdat het Centrum Voor Afstandsonderwijs, onderdeel van Ondernemersschool bv een geregistreerde dienstverlener ( DV.O226785 ) bij VLAIO is mogen Vlaamse KMO’s, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep hier hun cursussen en opleidingen betalen met een KMO-portefeuille. Met een KMO-portefeuille krijg je tot 30% korting op het cursusgeld met een maximum van € 7.500 per jaar.  Het inschrijvingsbedrag voor de opleiding waarvoor KMO-subsidie wordt gevraagd, moet minstens 100 euro bedragen.
 
Hoe registreer ik mijn bedrijf?
Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille surf je eerst naar www.kmo-portefeuille.be:
 
  • je registreert je daar eerst als persoon/beheerder
  • dan registreer je de onderneming
  • vervolgens koppel je de persoon/beheerder aan de onderneming 
Na de registratie krijg je een activerings-URL opgestuurd per post om je als beheerder te linken aan de onderneming. Dit hoeft enkel de eerste keer.. De registratie gebeurt aan de hand van een elektronische identiteitskaart.
De inschrijving voor de cursus gebeurt via de website van de onderwijsinstelling. De cursist krijgt na inschrijving een factuur toegestuurd met een gestructureerde mededeling.   
 
Hoe vraag ik een KMO-portefeuille aan? 
De effectieve aanvraag voor de subsidie dient dan te gebeuren via de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille. In de mededeling van de projectaanvraag dient de gestructureerde mededeling te worden opgenomen die wordt toegestuurd samen met de factuur.  Het registratienummer van onze school is DV.O226785 .
Bij het aanvragen van een subsidie wordt gevraagd naar een aantal gegevens over de opleiding:
 
  • Het aantal lesuren
  • De facturatiegegevens
  • Het totale inschrijvingsbedrag
 
Belangrijke nuance hierbij: Het Centrum Voor Afstandsonderwijs, onderdeel van Ondernemersschool bv is vrijgesteld van BTW. Tijdens de aanvraag zal je gevraagd worden om het bedrag exclusief en inclusief BTW op te geven. Je moet ten allen tijde het lesgeld invoeren (eventueel verminderd met commerciële kortingen), maar nooit zelf BTW verrekenen. Er wordt altijd subsidie aangevraagd voor het volledige bedrag, dus geen waarborgen of termijnbetalingen.
Wanneer er een aanvraag tot KMO-portefeuille wordt gedaan, wordt deze automatisch bevestigd. De school wordt hier wel van op de hoogte gebracht, dus wij zien er wel op toe dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Is dit niet het geval (het komt vaak voor dat er een aanvraag wordt gedaan voor een verkeerd bedrag), dan zal de aanvraag door ons geweigerd of geannuleerd worden.
 
Hoe betaal ik met een KMO-portefeuille?
Je doet je aanvraag en je stort vervolgens eerst zelf 70% of 80% van het opleidingsbedrag in de online KMO-portefeuille. Wanneer jouw aandeel verwerkt is, zal de Vlaamse Overheid de subsidie (30% of 20%) ook in jouw portefeuille storten, zodat je online het volledige bedrag tot je beschikking hebt.
Je kunt nu de factuur van onze onderwijsinstelling gemakkelijk betalen door middel van een overschrijving vanuit de online KMO-portefeuille. Op dit moment dien je dus opnieuw in te loggen en de opdracht tot betaling te geven.   Opgelet!  Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling effectief op onze rekenening staat.
 
Welk bedrag vul ik in bij de subsidieaanvraag?
Bij een nieuwe “project-aanvraag” binnen de KMO portefeuille, zal men je het opleidingsbedrag vragen zonder BTW. Hier dien je het totale opleidingsbedrag in te geven dat je dient te betalen. Professionele opleidingen zijn immers vrijgesteld van Belgische BTW.
 
Welke gestructureerde mededeling gebruik ik voor de aanvraag van de subsidie?
Je vult op de webiste van de KMO-portefeuille de gestructureerde mededeling en het factuurnummer in.
 
Wanneer kan ik starten met mijn thuiscursus?
Je hebt toegang tot het online leerplatform en krijgt de studiematerialen toegestuurd wanneer het volledige inschrijvingsgeld (inclusief de subsidie) effectief is ontvangen op de rekening van het Centrum Voor Afstandsonderwijs.  Je kan dan onmiddellijk starten met je opleiding en contact opnemen met je persoonlijke docent.
 
Wat is een vormingsattest?
Cursisten die betalen met de kmo-portefeuille ontvangen na het beëindigen van de opleiding een vormingsattest indien ze het minimum aantal oefeningen hebben gemaakt op het digitale leerplatform.  Als ze ook geslaagd zijn voor het eventuele examen ontvangen ze naast het vormingsattest ook een diploma.
 
Nog andere vragen?
Je vindt de meest recente informatie op de website www.kmo-portefeuille.be.  Je kan als ondernemer ook met je vragen terecht op het gratis nummer 1700 of via e-mail op kmo-portefeuille@vlaanderen.be

 

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0