wellness federatie schoonheidsschool

Je online thuisstudie omzetten in een groepsles?

Ben je ingeschreven voor een thuiscursus en kan je om welke reden dan ook je online zelfstudie niet tot een goed einde brengen? Heb je uiteindelijk nood aan een vast lessenschema? Wil je liever toch les in groep volgen, gewoon omdat je dat leuker vindt? Geen probleem! Het Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft voor jou de perfecte oplossing.

De meeste cursussen die door ons worden aangeboden via afstandsonderwijs zijn ook te volgen in groep via twee andere onderwijsinstellingen. Je schakelt probleemloos over naar een groepscursus aan het Centrum Voor Avondonderwijs in België of aan het NHBO in Nederland. Op alle locaties van deze twee onderwijsinstellingen worden op regelmatige tijdstippen exact dezelfde cursussen georganiseerd in groepsles. Je krijgt les uit dezelfde handboeken, volgens hetzelfde lessenplan en vaak van dezelfde docenten. De leerstof en ook het examen zijn dus volledig hetzelfde. Bijgevolg zijn de diploma's van elke onderwijsinstelling even waardevol!

Wanneer je overschakelt van een thuiscursus naar een groepscursus mag je 25% van het inschrijvingsgeld dat je betaalde voor je thuisstudie aftrekken van het cursusgeld voor de groepsles. Je volgt dus les in groep aan verminderd tarief. Bovendien kan je ook je thuiscursus blijven volgen zoals afgesproken. Je wedt met andere woorden op twee paarden! Je behaalt je diploma dan via de groepscursus en/of de thuiscursus.

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende scholen en studiemethoden!

 

Lees zeker onze algemene voorwaarden na en neem contact op met ons secretariaat en we vinden een leslocatie die voor jou vlot bereikbaar is.

Wil je je inschrijving herroepen?

Vermits al onze cursussen professionele opleidingen zijn, bedoeld voor mensen met een professioneel doeleinde, is er voor deze cursussen geen herroepingsrecht mogelijk. In het uitzonderlijke geval dat je je toch als consument inschrijft voor een hobbycursus en daarbij (i) geen elektronisch didactisch materiaal op een niet-materiële drager downloadt, (ii) niet instemt om je herroepingsrecht te verliezen, (iii) geen verzegeling van onze materiële gegevensdragers met daarop het elektronische didactische materiaal verbreekt, (iv) geen gepersonaliseerd karakter erkent m.b.t. de samenstelling van de opleiding en de begeleiding van je docent, (v) vaststelt dat het niet gaat om een dienstenovereenkomst m.b.t. vrijetijdsbesteding, beschik je over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, kan herroepen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je de school per aangetekend schrijven of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het onderstaande modelformulier, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Aan: [adres], fax: [nummer], e-mail: [e-mail]: Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Lees zeker onze algemene voorwaarden na en neem contact op met ons secretariaat om een klantvriendelijke oplossing te vinden die bij je past.

 opleidingscheques schoonheidsschool

wellness federatie schoonheidsschool

Je thuisstudie definitief annuleren?

Ben je ingeschreven voor een thuiscursus en wens je deze te annuleren?

Neem dan in eerste instantie onmiddellijk telefonisch contact op met het secretariaat van de school zodat we de beste oplossing voor je kunnen vinden. Afhankelijk van het feit of je cursusmateriaal reeds verzonden werd, aangekomen is, of nog bij de drukker ligt, bekijken we samen de mogelijkheden.

We trachten te allen tijde een klantvriendelijke oplossing te zoeken die bij je past en waar je tevreden mee bent. Je kan ons bereiken door te bellen op het nummer 03/292.33.30.

 

Lees zeker onze algemene voorwaarden na en neem contact op met ons secretariaat om een klantvriendelijke oplossing te vinden die bij je past.