Engels is een wereldtaal en iedereen kent wel de basis. Wie als ondernemer aan de slag is, kan niet meer zonder een basiskennis van de taal en vooral dan zakelijke uitdrukkingen. Ook om hogerop te raken in jouw bedrijf, is kennis van het Engels noodzakelijk!

Heb je moeilijkheden met het correct opstellen van Engelstalige briefwisseling per post, fax en/of e-mail? Dan is deze thuisstudie dé perfecte keuze! Hierin leer je de nodige formules voor het correct opstellen van briefwisseling in het Engels. Een brief schrijven in een vreemde taal is meer dan een Nederlandse brief vertalen. Er zijn voor elke taal enkele gebruikelijke regels die dienen te worden gehanteerd zoals de juiste aanhef, beginformuleringen, slotformuleringen, grammaticale bijzonderheden en typische eigen zegswijzen. Voor dit alles, volg de opleiding zakelijke correspondentie Engels. Er is ook begeleiding per e-mail begeleiding.

Ook telefoneren komt aan bod. Je leert hoe een professionele en vriendelijke toon te gebruiken. Indien je een hogere functie ambieert zal je een goede kennis nodig hebben van zakelijke correspondentie. De brief/e-mail en telefoon zijn namelijk hét visitekaartje van een organisatie!

Bovenop je cursus krijg je een handige cd bijgevoegd die je zal helpen bij de juiste uitspraak en luistervaardigheid.

Cursusinhoud

  • zakelijke uitdrukkingen
  • aanspreekformuleringen
  • handelstermen
  • professioneel taalgebruik
  • zakelijk telefoneren

“Ik heb meer dan vroeger internationale klanten, ook uit landen zoals Bulgarije en Denemarken. Alle communicatie verloopt in het Engels. Dus het is belangrijk zakelijke uitdrukkingen te begrijpen”, aldus K. F. uit Roeselare.