Docent

DOCENT

Steven Peyffers

4.5 / 5

Steven Peyffers doceert vanuit zijn ervaring op de werkvloer. Tijdens zijn carrière in de bouwsector zag hij veel veranderen. “Vroeger waren de grenzen tussen bouwheer, architect en aannemer duidelijk afgebakend. In het moderne bouwproces is er veel meer ruimte voor overleg. De aannemer wordt alsmaar eerder betrokken, zelfs in de ontwerpfase. Op die manier worden bouwfouten vermeden en kosten bespaard”, zo vertelt Steven met veel passie.

In de les gaat Steven voor een constructieve aanpak, waarbij het leerproces minstens even belangrijk is als het leerdoel. “Ik stel me tijdens de lessen zo weinig mogelijk docerend op, wel zo veel mogelijk als begeleider van het leerproces. Praktische voorbeelden en gesprekken tussen de cursisten zijn hierbij het ideale middel”, aldus Steven.

een echte vakexpert

ervaren vakdocent

populaire docent

geeft boeiende praktijklessen

laat je nadenken

SCHRIJF JE IN CONTACTEER ONS