//

In 2018 voerde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een grondige hervorming van het handelsrecht door. Die hervorming betekent het einde van de Code Napoléon in België. Het handelsrecht wordt vervangen door een gemoderniseerd ondernemingsrecht, met een nieuw ondernemingsbegrip als fundament. Het Wetboek van Koophandel en boek XIV WER over de marktpraktijken van vrije beroepen verdwijnen, waardoor ook zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van een vrij beroep officieel ondernemingen worden. Ook andere wetboeken ondergingen verregaande wijzigingen.

In deze cursus ga je dieper in op de verregaande juridische veranderingen. Je bestudeert wat jouw rechtsmogelijkheden, rechten en plichten zijn binnen het nieuwe kader, met andere woorden wat de impact is van de wetswijzigingen op jouw organisatie, onderneming of zelfstandige activiteit. Hoe maak ik als vrije beroeper gebruik van economische insolventieprocedures? Hoe wend ik me tot de nieuwe ondernemingsrechtbanken? Is mijn vereniging een onderneming? Deze cursus beantwoordt al jouw vragen.

Intellectueel Recht: Ondernemingsrecht
  • Certificaat
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional