Mon of ma?


Administratie & Onthaal @Centrum voor Afstandsonderwijs
Nathalie Focant | 2018-07-06

Frans staat al jaren aan de top als de meest favoriete en elegante taal ter wereld. Het simpelste woord kan omgetoverd worden in een gracieuze melodie die niemand onberoerd laat. Frans staat dan ook op ieders lijstje om beheerst te worden. Is jouw ‘patattenfrans’ voor verbetering vatbaar en heb je nog wat oefening nodig vooraleer je je vakantie boekt of op het werk alle Franstalige telefoontjes op jou neemt? Dan kan je bij het Centrum Voor Afstandsonderwijs terecht voor een heuse opfriscursus.
 
Centrum Voor Afstandsonderwijs werkt met een internationaal erkende standaard voor taalniveau-aanduiding, het zogenaamde Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Dankzij deze internationale standaard weet je altijd op welk taalniveau je een cursus volgt. Het Europees Referentiekader voor vreemde talen beschrijft vier taalvaardigheden (lees- schrijf-, luister- en spreekvaardigheid) op zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Deze beschrijvingen hebben een internationale geldigheid: niveau B2 bij Frans is gelijk aan dezelfde vaardigheden als niveau B2 bij Engels of Duits.
 
Concreet bieden wij drie niveaus aan: Frans voor beginners (A1-A2)Frans voor minder-gevorderden (A2-B1) en Frans voor gevorderden (B1-C1). Daarnaast bieden wij ook een cursus Zakelijk Frans aan op een niveau A2. Welke vaardigheden worden geoefend en welke kennis heb je op het einde van de cursus?
 

Opfriscursus Frans voor beginners

Deze thuiscursus is bestemd voor degenen die wel eens wat Frans hebben gehad en die de taal nu graag weer willen oppakken. Maar ook degenen die van nul willen beginnen, zitten hier goed. Door middel van een e-learning methode leer je de taal verstaan en kan je reageren in alledaagse situaties. De methode is zeer communicatief en praktijkgericht. Het niveau van de methode is gelijk aan het eerste niveau A1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Ook worden er leuke filmpjes en creatieve oefeningen aangeboden op het studentenplatform waardoor je het Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen

Opfriscursus Frans voor minder-gevorderden

Cursisten die op de middelbare school Frans hebben gehad, zijn in deze cursus op hun plaats. Van de cursist wordt een basiskennis van de grammatica en de woordenschat verwacht. Het doel van de cursus is om de luister-, lees- en de schrijfvaardigheid nog verder te verbeteren. Als je op zoek bent naar een cursus Frans die de moeilijke grammaticale thema’s aanpakt en je woordenschat verder uitbreidt, dan zit je goed bij de cursus Frans voor minder-gevorderden/intermédiaire. Het niveau schommelt tussen niveau A2 en B1 van het Europese Referentiekader voor Frans. 

Als je op zoek bent naar een cursus Frans die de moeilijke grammaticale thema’s aanpakt en je woordenschat verder uitbreidt, dan zit je goed bij de cursus Frans voor minder-gevorderden/intermédiaire.

Vervolgcursus Frans voor gevorderden

Deze thuiscursus is bestemd voor degenen die vlot overweg kunnen met het Frans en die hun kennis van de taal willen onderhouden. Het doel van de cursus is dan ook verbetering van de luister- en de schrijfvaardigheid. Met behulp van onze e-learning methode kan je ook je kennis van de grammatica en de woordenschat uitbreiden. Op het studentenplatform worden verschillende interviews, chansons en filmfragmenten aangeboden als toepassing van de leerstof.

Het niveau van de methode is gelijk aan het niveau B1-B2 van het Europese Referentiekader voor Frans.

Cursus zakelijk Frans (niveau A2-B1)

Deze cursus gaat verder met de methode van het beginnersniveau (zie Frans voor beginners) maar dan in een zakelijke context. Hier ligt de nadruk op de opfrissing van grammatica en de uitbreiding van de zakelijke woordenschat. Deze cursus is ideaal voor diegenen die in het verleden reeds een grondige basis Frans hebben gehad maar de grote lijnen van de grammatica willen opfrissen. Als je het beginnersniveau hebt gevolgd of nog recente kennis hebt van de Franse taal, kan je zo instappen in deze cursus. Hier ligt de nadruk op de zakelijke taalbeheersing en op toepassingsoefeningen in de bedrijfssfeer. Er wordt ook een apart hoofdstuk gewijd aan de zakelijke correspondentie. Het niveau van de cursus is gelijk aan het niveau A2 (Delf) tot B1 van het Europese Referentiekader voor Frans.

 

Ben je een echte talenknobbel en zou je graag nog andere talen aan je lijstje willen toevoegen? Ontdek al onze taalcursussen aan het centrum voor afstand-en avondonderwijs.