De snelste weg naar een middelbaar diploma


Secundair Onderwijs Vakken TSO @Centrum voor Afstandsonderwijs
Louise Verbeeck | 2019-06-12

Steeds meer jongeren verlaten het middelbaar onderwijs zonder diploma. In het schooljaar 2016-2017 ging het zelfs om 7524 leerlingen. Een negatieve tendens die zich jaar na jaar doorzet. Erg jammer, want cijfers van de VDAB tonen immers aan dat een hoge scholingsgraad meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

 
Wat met de Centrale Examencommissie?
 

Het is dan ook niet verbazend dat 1/3 van deze schoolverlaters zich na een jaar wendt tot de Centrale Examencommissie, om via die weg alsnog een diploma middelbaar onderwijs te behalen. Heel wat jongeren willen namelijk toch nog verder studeren. De interesse voor de Centrale Examencommissie blijft daarom groot. Maar ook hier stelt men een opmerkelijke tendens vast: hoewel het aantal kandidaten stijgt, daalt het aantal uitgereikte diploma’s. Door recente hervormingen binnen het programma van de Examencommissie, hebben jongeren vaak meer tijd en meer examenbeurten nodig om hun diploma te behalen.

 

Bovendien voorziet de Centrale Examencommissie zelf geen cursussen, lessen of persoonlijke begeleiding. De grote meerderheid van de schoolverlaters heeft dan ook moeite om zich adequaat voor te bereiden op de examens.

 
Onze oplossing
 

Daarom willen wij als onderwijsinstelling deze jongeren een duwtje in de rug geven, en hen helpen om alsnog op een snelle en flexibele manier hun diploma te behalen. Dit doen we door te zorgen voor up-to-date cursusmateriaal, deskundig studieadvies en gepersonaliseerde begeleiding door een vakdocent. Door jongeren te voorzien van de nodige ondersteuning, verlagen we de drempel naar een diploma secundair onderwijs aanzienlijk. Onze opleidingen zijn dan ook de uitgelezen manier om je slaagkansen aan de Examencommissie te verhogen.

 

Tal van schoolverlaters volgden inmiddels een van onze secundaire opleidingen, en het merendeel onder hen slaagt ook voor de examens aan de Centrale Examencommissie. Eén van die studenten is Kimberley, zij behaalde via het Centrum voor Afstandsonderwijs toch nog dat felbegeerde diploma. Haar succesverhaal lees je hier. Dit is hét bewijs dat onze methode van een flexibel studietraject met online begeleiding wel degelijk werkt. Op die manier zorgen we ervoor dat de Examencommissie een snelle en alternatieve weg naar een middelbaar diploma blijft.

 

Wil je meer weten over de werking van onze school en onze secundaire opleidingen. Surf dan snel naar examencommissie.com.