Alternatieve therapieën: feit of fabel?


Alternatieve Therapieën @De Schoonheidsschool
Nathalie Focant | 2019-02-05

Alternatieve therapeuten en gezondheidscoaches beantwoorden een hulpvraag van de klant. Mensen raadplegen een therapeut of een coach om uiteenlopende redenen. Net die verscheidenheid leidt soms tot misverstanden over alternatieve therapeuten en gezondheidscoaches. Weet jij welke beweringen correct en incorrect zijn? Ontdek het hier!

“Alternatieve therapeuten zijn geen artsen.”

FEIT: Alternatieve therapeuten en gezondheidscoaches zijn complementaire zorgverleners. Ze bieden aanvullende hulp en werken naast de arts, psycholoog, paramedicus of diëtist. Ze stellen geen medische diagnoses. Ze verwijzen klanten met ernstige fysieke of complexe mentale aandoeningen altijd door naar een bevoegd medisch specialist. Kortom, therapeuten en coaches zijn inderdaad geen artsen. Een bezoek aan een therapeut of een coach is in geen geval een vervanging voor een doktersbezoek.

“Alternatieve behandelingen zijn gevaarlijk.”

FABEL: Net omdat therapeuten en coaches geen diagnoses stellen en bij ernstige problemen altijd doorverwijzen naar een arts, richten ze ook geen schade aan. Verschillende officiële instellingen die bijvoorbeeld rond mentale gezondheid werken, doen trouwens hetzelfde. Denk maar aan de Zelfmoordlijn. Daar werken geen psychologen, maar vrijwilligers. Net als de Zelfmoordlijn vervullen therapeuten en coaches een complementaire rol, naast de reguliere gezondheidszorg. Gevaarlijk kan je hen dus zeker niet noemen. Daarnaast is er geen wetenschappelijk bewijs dat duidt op een trend van misleiding door therapeuten en coaches. Consumenten en patiënten beschikken over voldoende kritisch inzicht om te kiezen voor hulpverlening waar ze zichzelf goed bij voelen. Dat is een kwestie van vertrouwen tussen coach en cliënt, vergelijkbaar met de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt.

“Heel wat alternatieve therapieën zijn doelmatig én doeltreffend.”

FEIT: De meeste alternatieve therapieën steunen op zowel evidence-based als op experience-based benaderingen. Oftewel: werkwijzen gebaseerd op theoretisch, wetenschappelijk onderzoek én methoden gestoeld op dagdagelijkse praktijkervaring. Door die combinatie tussen theorie en praktijk ontstaan behandelingen die zowel doelmatig zijn qua opzet als doeltreffend zijn qua resultaat. Als kers op de taart zijn alternatieve therapieën ook innovatief, net omdat ze vernieuwingen en veranderingen in de dagdagelijkse praktijk heel snel integreren in de bestaande kennis.

“Alternatieve behandelingen zijn tijdsverspilling.”

FABEL: Alternatieve behandelingen hebben in de meeste gevallen een positief effect op de fysieke, mentale en/of emotionele gezondheid. Ook wanneer de resultaten niet meteen zichtbaar zijn of wanneer er sprake is van een placebo-effect, dragen de behandelingen bij tot educatie, bewustwording en preventie. Tijdsverspilling kan je alternatieve behandelingen dus in geen geval noemen. Door alternatieve behandelingen af te schilderen als tijdsverspilling, weerhoudt je mensen er bovendien van om tijdig hulp te zoeken. En dat terwijl coaches en therapeuten net heel toegankelijk en vrij beschikbaar zijn. De weg naar een erkend psycholoog of diëtist is vaak tergend langzaam en bezaaid met hindernissen. Gemiddeld wachten jongeren bijvoorbeeld 60 dagen lang (2 maanden!) op een eerste afspraak bij de Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Wachten en niets doen, dat is echt tijdsverspilling.

“Scholen mogen studenten opleiden in alternatieve geneeswijzen.”

FEIT: In België garandeert de grondwet vrijheid van onderwijs. Concreet betekent dit dat private onderwijsinstellingen vrij zijn in het bepalen van hun opleidingsaanbod. Scholen mogen dus ook opleidingen tot alternatief therapeut of gezondheidscoach aanbieden. Onze school kiest daarbij voor professionele en praktijkgerichte opleidingen, gegeven door docenten met een degelijke wetenschappelijke achtergrond en een uitgebreide praktische beroepskennis. Zelfs onze cursusboeken zijn geschreven door zelfstandigen en professionals uit het werkveld. Zo garanderen we de kwaliteit van onze opleidingen. Bovendien kaderen we opleidingen in alternatieve geneeswijzen altijd binnen de ruimere gezondheidszorg, en dat op een heel transparante manier.

Wist je dat…

… je op onze school en bij onze partners opleidingen kan volgen in alternatieve therapieën, maar ook voor de reguliere medische sector? Denk maar aan Tandartsassistent, Apotheekassistent of Medisch Secretariaat!