blog-post

Alles loopt in het honderd?!

Het maken van een scriptie is de belangrijkste stap in de schoolcarrière van een student. Weten hoe je hiermee aan de slag kunt, is dan ook een absolute must om dit project tot een goed einde te brengen. De cursus ‘Eerste hulp bij het maken van je scriptie’ helpt jou als student om je onderzoeksontwerp duidelijk af te bakenen. Daarnaast word je geholpen bij het formuleren van de onderzoeksvraag en wordt er gewerkt aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een scriptie.
 
De cursus helpt je te grasduinen in de literatuur die over het onderzoeksonderwerp bekend is. Je wordt als student begeleid tijdens je zoektocht naar bruikbare referenties en er worden tips gegeven om de juiste zoekwoorden te vinden. Verder worden tips en tricks gegeven om zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek data te verzamelen die relevant zijn voor het onderzoek.
 
Tijdens deze cursus verwerf jij een grondige kennis over de verschillende statistische toetsen die gebruikt worden bij een kwantitatief onderzoek, zodat je je gegevens op een correcte manier kunt verwerken. Je wordt geholpen bij onder andere beschrijvende en inferentiële statistiek.
 
Ook bij de uiteindelijke uitwerking van de scriptie word je via deze thuiscursus geholpen. Via de cursus kan je nagaan of de opbouw van de proef wetenschappelijk correct is en wordt het theoretisch kader waarbinnen de scriptie zich situeert, goed in de gaten gehouden. Ook leer je abstract schrijven. Daarnaast krijg je enkele regels mee voor het correct citeren en parafraseren.
 
Tot slot krijg je nog een woordje uitleg rond time management. Een goede planning is namelijk een absolute must om de scriptie tijdig in te kunnen leveren. Vervolgens word je voorbereid op het geven van een mondelinge presentatie voor een jury. Elke scriptie wordt immers voorgesteld aan een team van deskundigen.
 
Kortom: na het voltooien van deze cursus ben jij helemaal weg met de deskundige vereisten waaraan een scriptiecoach moet voldoen om aan de slag te kunnen. Je krijgt verschillende vakkundige tips om op het einde van de rit een goed opgebouwde scriptie in te leveren.
 
Deze cursus is toegespitst op iedereen die een scriptie dient te maken. Na het volgen van deze cursus ben jij volledig in staat om zelfstandig en op een wetenschappelijk correcte manier een scriptie te schrijven. Bekijk nu het proefhoofdstuk en schrijf je onmiddellijk in voor deze opleiding!
 
 
Zoek je eerder iets creatiever? Ontdek dan zeker al onze schrijfopleidingen aan het centrum voor afstand-en avondonderwijs!

Delen

SCHRIJF JE IN CONTACTEER ONS