Behaal je diploma

Waardevolle diploma's voor professionelen

Voor iedereen die in Europa professioneel aan de slag wil, hebben we de gepaste opleiding.  Het Centrum Voor Afstandsonderwijs organiseert opleidingen voor vrije markt gereguleerde beroepen en voor gereglementeerde beroepen.  Onze onderwijsinstelling organiseert ook voorbereidende cursussen op de examens van de examencommissie van de Vlaamse overheid. Daar behaal je een diploma secundair onderwijs.

 

1.  Vrije markt gereguleerde beroepen:

Een vrije markt gereguleerd beroep is een beroepsactiviteit waarvoor geen regels worden opgelegd door de bevoegde overheid.  Het beroep is vrij toegankelijk en iedereen kan het uitoefenen, met of zonder diploma.  Je kan je beroepskennis bewijzen aan de hand van getuigschriften, certificaten, diploma's of praktijkervaring.

Kies je voor een opleiding voor een vrije markt gereguleerd beroep? Dan leg je altijd een examen af op onze school. Wanneer je slaagt, behaal je een professioneel diploma dat te zeerste wordt gewaardeerd door het bedrijfsleven.  Je toont hiermee je beroepskennis aan bij sollicitaties.  Het is de werkgever die vrij beslist wie hij of zij aanneemt.  

Wil je nadien starten als zelfstandige in bij- of hoofdberoep? Voor deze vrije markt gereglementeerde beroepen heb je weinig of geen formaliteiten meer op het ondernemingsloket.  Je hebt in België tot september 2018 enkel nog een erkend attest bedrijfsbeheer nodig. Dit attest behaal je het snelst via onze eigen opleiding bedrijfsbeheer, waarna je examen aflegt bij de Centrale Examencommissie van de Vlaamse of de Brusselse overheid.  Als zelfstandig ondernemer is het aantonen van je professionele kennis belangrijk bij het overtuigen van potentiële klanten.  Daarom leggen cursisten die een eigen zaak willen starten ook altijd het examen af op het einde van de opleiding.

Onze onderwijsinstelling is steeds verplicht om diploma's, getuigschriften of leerattesten af te leveren. Zo kan je achteraf bewijzen dat je de opleiding of de begeleiding hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

 

2.  Beschermde beroepen

Volg je een opleiding die leidt tot een beroep dat in jouw land door de overheid gereglementeerd (of "beschermd") is? Dan leg je, om je beroepsbekwaamheid aan te tonen, na het examen op onze school ook examen af bij de Centrale Examencommissie van de bevoegde overheid. Onze opleidingen bereiden jou perfect voor op erkende examens van verschillende overheden in Europa, zodat je de hoogste slaagkansen hebt. Wanneer je slaagt voor je examens, behaal je dus bovenop het professioneel diploma van onze onderwijsinstelling ook een erkend vestigingsattest of diploma van de in jouw land bevoegde overheid. Hiermee start je dan een eigen zaak in het land van keuze. In België kan dit mits je ook het attest bedrijfsbeheer hebt. Bestudeer dus altijd goed de regelgeving van het land waar je aan de slag wil. Wij zorgen voor de gepaste oplossing om snel aan de slag te kunnen!

Sinds 1 januari 2018 zijn er in België bijna geen beschermde beroepen meer binnen de meeste sectoren (enkel nog in de bouwsector). In Nederland was dit gelukkig al langer zo. Vanaf 1 september 2018 heb je zelfs het attest bedrijfsbeheer niet meer nodig en kan iedereen zonder het officiële attest een eigen zaak starten.

Uiteraard blijft het aantonen van je beroepskennis belangrijk. Het diploma van onze onderwijsinstelling wordt ten zeerste gewaardeerd door het bedrijfsleven. Afgestudeerde studenten aan onze school gaan onmiddellijk aan de slag als werknemer. Bovendien is het voor je eigen klanten belangrijk dat je je professionele vaardigheden aantoont.

3.  Wettelijk erkende beroepen

In sommige Europese landen zijn enkele beroepen door een wet gereguleerd.  We denken dan in eerste instantie aan de ''vrije beroepen".  Hieronder vallen onder meer een aantal juridische beroepen (bijvoorbeeld advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder), medische beroepen (bijvoorbeeld arts, apotheker), financiële beroepen (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor) en bouwkundige beroepen (bijvoorbeeld architect, landmeter).  Verder zijn een aantal beroepsactiviteiten streng gereglementeerd door een wet waaronder je deze activiteiten niet zomaar mag uitoefenen als werknemer of zelfstandige.  We denken dan aan vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, veiligheidsagent, vroedvrouw, verpleegkundige, ...  Tot slot zijn er nog enkele beroepen zoals leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster waarvoor je een specifiek pedagogisch diploma nodig hebt om te mogen lesgeven in het gesubsidieerd onderwijs. 

Voor al deze beroepen verwijzen we je graag door naar meerjarige opleidingen aan een hogeschool of universiteit.

4.  Diploma Secundair onderwijs

Wil je je diploma secundair onderwijs behalen?  Dan kan dit via het gesubsidieerde onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Heb je het daar al geprobeerd of heb je geen tijd meer om nog jarenlang op de schoolbanken te zitten.  Dan kan je via de centrale examencommissie alsnog je diploma behalen.  Onze onderwijsinstelling helpt je graag met de voorbereiding op deze examens! Voor elk vak hebben we de geschikte docent ter beschikking die je persoonlijk zal begeleiden tot je slaagt.  

Wil jij jouw kennis aantonen? Behaal dan het diploma van de Centrum Voor Afstandsonderwijs!


 behaal je diploma of getuigschrift of vestigingsattest


Behaal nu je diploma voor volgende opleidingen!

Share This Article If You Liked It :)